Изследвания

HDPackSuperiorWallpapers220_011

В ИНИОД се извършват научни и теоретични изследвания, експертни, проучвателни и научно-информационни дейности. Основен принцип на планирането на научноизследователските работи е академичната свобода и инициативност. Осъществяването им се извършва чрез мобилизиране на научния потенциал на УниБИТ и активната поддръжка на учени и експерти от чужбина.

Основните научни области, направления и проблеми, в които ИНИОД възлага изследвания, се дефинират в съответствие с приоритетите на МОН и реалните възможности на УниБИТ. В рамките на тези области, направления и проблеми ИНИОД съпровожда научни проекти, разработки, програми и други.

Научните изследвания в ИНИОД се извършват чрез формиране на временни програмни научни колективи по програми и проекти, както и по споразумения с други национални и международни партньори. Организирането на всички дейности е на основата на Единната програма на УниБИТ за научни изследвания.

 

Новини