Христоматия

Тук са публикувани подбрани текстове или откъси от текстове, необходими на докторантите в процеса на обучението им по докторските програми на ИНИОД.

Алвин и Хайди Тофлър. Авангардното богатство

Алвин и Хайди Тофлър. Просуматорството

Ал Гор. Удобните неистини

Ал Гор. Национална несигурност

Алън Грийнспан. Епоха на турбулентност

Барак Обама. Ценности

Барак Обама. Възможности

Библия. Книга на Еклисиаста или Проповедника

Васил Проданов. Насилието в модерната епоха

Даниел Голман. Емоционалната интелигентност

Джон Гълбрайт. Анатомия на властта (обзор)

Жак Атали. Номадската вездесъщност

Збигнев Бжежински. След 2008 г. и вторият шанс на Америка

Иван Николов. Теорията на Дългите вълни на Кондратиев

Ким У. Моборньо Р. Стратегията “Син океан”

Лев Гумильов. Етногенезисът

Пол Кенеди. Възход и падение на великите сили

Прахалад С. Рамасвами В. Бъдещето на конкуренцията

Робърт Сървис. Другарите

Самюъл Хънтингтън. Възходът на военната професия

Стивън Кови. Седемте навика на високо ефективните хора

Франсис Фукуяма. Слаби държави и международна легитимност

Хелмут Шмит. Силите на бъдещето

 

 

 

Докторантура

Библиотека