Конспекти за кандидат докторанти

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Книгознание, библиотекознание и библиография”  в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Наукознание”  в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Организация и управление на информационни процеси” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Културно-историческо наследство в съвременната информационна среда” в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

КОНСПЕКТ за кандидат-докторанти по докторска програма “Национална сигурност” в професионално направление 9.1. Национална сигурност

 

 

Новини