Конкурси

Обявата за провеждане на конкурси за прием на докторанти е редовна и задочна форма на обучение, български граждани, през учебната 2017/2018 г., ще бъде публикувана в Държавен вестник.

Съобщение за обявата ще бъде публикувано тук.

Срокът за подаване на документи е 2 месеца от датата на публикуване на обявата в ДВ.

Списък на документите които се подават за участие в конкурса можете да видите тук.

Документите се подават на адрес: бул. „Цариградско шосе” № 119, в стая 111, секретар на ректора Добринка Спиридонова, тел.: 971 80 68 или 970 85 83.

 

 

Новини