Качество на обучението

quality-assurance5

Постигането на високо качество на обучението в ИНИОД е съобразено с националните и световните стандарти. Системата за управление на качеството на обучението (СУКО) в ИНИОД е част от Системата за управление на качеството на УниБИТ. Тя се развива в няколко основни направления:

  •  максимизиране отговорността на ръководството за качеството на обучението и квалификацията;
  •  постепенно, но неотклонно въвеждане на най-високи стандарти в обучението в ИНИОД;
  •  въвеждане на нови, интерактивни форми на обучение, ориентирани към повишаване активността на обучаемите и внедряване на модерна система за обратна връзка от обучаемите;
  •  въвеждане на компютризирана система за управление на качеството на обучението.

Новини